Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του Κ.Δ.Β.Μ. 2 «Σταθμός Γνώσης», για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών οικοδομήθηκε πάνω στους εξής άξονες:

  • Ποιότητα στην κατάρτιση και τη συμβουλευτική με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
  • Συνεργάτες με άρτια θεωρητική υποδομή αλλά και πλούσια επαγγελματική εμπειρία
  • Αντικείμενα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων
  • Αποτελεσματική διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη
  • Σύγχρονες και Λειτουργικές εγκαταστάσεις
  • Καινοτόμα μέσα και εξοπλισμός (multimedia, hypermedia)
  • Διαρκής υποστήριξη και προσήλωση στον πελάτη