Τεχνικός Ασφαλείας

Σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί, έστω και ένα εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) (Ν.3850/10).

Τμήματα Πρωινά ή Απογευματινά με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης) – Ωράριο ευέλικτο.

Οι ώρες κάθε τμήματος κυμαίνονται από 10 έως 35 ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και της κατηγορίας επικινδυνότητας που ανήκει η επιχείρηση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΕΦΕΤ