ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επιμορφώσουν τους υπαλλήλους τους. Κάθε επιχείρηση πρέπει να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές σε μηνιαία βάση, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί για την αναβάθμιση των προσόντων των υπαλλήλων της.

 Έτσι, κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ οργανώνει τμήματα ΛΑΕΚ σε διάφορα αντικείμενα (Ξένων Γλωσσών , Πληροφορικής,  Πωλήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.), τα θεματικά αντικείμενα των οποίων μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως των ιδιαίτερων αναγκών των σπουδαστών.

Αν είσαι επιχείρηση και θέλεις να κάνεις την αίτηση σου πάτησε εδώ