Η εταιρεία «ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο Εκπαιδευτικός Όμιλος  «Σταθμός Γνώσης» ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 στο χώρο της εκπαίδευσης των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής στην περιοχή των Πετραλώνων. Στη συνέχεια, προστέθηκε στις δομές της εταιρείας η υπηρεσία του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Σταθμός Γνώσης». Ο όμιλος μας, εκτός των άλλων, είναι πιστοποιημένο «Κέντρο δια βίου μάθησης 2» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε όλα τα θεματικά αντικείμενα:

Η φιλοσοφία του Κ.Δ.Β.Μ. 2 «Σταθμός Γνώσης», για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών οικοδομήθηκε πάνω στους εξής άξονες:

Το Κ.Δ.Β.Μ.2  «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»  έχει ως αποστολή την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. 

Στο Κ.Δ.Β.Μ.2  ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διδάσκουν  μόνο έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών με πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση που ακολουθούν τους ρυθμούς και τις εξελίξεις της σύγχρονης παιδαγωγικής κοινότητας.

Πολιτική απορρήτου / εμπιστευτικότητας & συμμόρφωση GDPR

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 Σταθμός Γνώσης διαθέτει σύγχρονα εποπτικά μέσα, τα οποία εμπλουτίζουν τα μαθήματα. Οι αίθουσες του ομίλου μας είναι πλήρως εξοπλισμένες με συνεδριακού τύπου στρογγυλά τραπέζια, τα οποία ενθαρρύνουν το διάλογο και την αίσθηση της ένταξης των σπουδαστών σε κοινή ομάδα.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 διαθέτει αδειοδοτημένες δομές από τον ΕΟΠΠΕΠ, με αριθμό αδείας 2000138. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυναμικότητας 81 θέσεων, διαθέτοντας 6 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα Πληροφορικής με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.

Το εκπαιδευτήριο μας στο πλαίσιο των μαθημάτων, προσπαθεί πάντοτε να ενσωματώνει βιωματικά στοιχεία στη διαδικασία της μάθησης, οπότε και διοργανώνει εκδηλώσεις /Δραστηριότητες  για τους σπουδαστές του.

Είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του κέντρου μας, είναι η τοποθεσία του, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείου, δηλαδή ακριβώς απέναντι από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Πετραλώνων (επί της κεντρικότατης οδού Θεσσαλονίκης) και δίπλα σε όλες τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ σεβόμενο την ιδιωτικότητά σας συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

Στο παρόν έντυπο περιγράφεται η Πολιτική του Κέντρου μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική περιγραφή του είδους των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το Κέντρο, της νόμιμης βάσης της επεξεργασίας, του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων, των πιθανών αποδεκτών αυτών των δεδομένων και τέλος των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχει λάβει το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητάς σας. 

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  προβαίνει σε συλλογή προσωπικών δεδομένων σας και ειδικά δημογραφικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας και στοιχείων πληρωμής, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που επιθυμείτε: ΑΦΜ, ΚΑΔ επιχείρησης,  ΑΔΤ, ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ,  τηλέφωνο επικοινωνίας και email.  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε κατόπιν ρητής δικής σας συναίνεσης, , τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ κατά την επίσκεψη σας στο κέντρο μας, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία)  καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε. Ως εκ τούτου, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β.

Για τις κάτωθι περιπτώσεις χρειαζόμαστε συγκατάθεσή , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α.:

 • να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ .
 • την ανάρτηση φωτογραφιών που σας απεικονίζουν στον ιστότοπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  (όπως στη σελίδα Facebook, Instagram) από σχετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του κέντρου.
 • την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των προφορών, των εκδηλώσεων, των δράσεων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ.
 • την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις προσφορές, τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το  Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ.
 • την τηλεφωνική επικοινωνία (μέσω κλήσεων ή SMS) για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις προσφορές, τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας:

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2  ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα πέντε ετών. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος το Κε. Δι. Βι. Μ. 2  ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατ’ εξαίρεση το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών , μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ή σε συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

i)    Σε παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες της.

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, παρόχους λογιστικών υπηρεσιών, παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών ), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων επίπεδα.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι και εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και απαιτείται να επεξεργασθούν τα δεδομένα για την εργασία του ωφελούμενου.

ii)   Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
 • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

iii)     Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ   κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη γραμματεία του Κέντρου μας.

Διευκρινίζεται ότι το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας:

Ενδέχεται να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε με τo Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ - συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Τις καταγραφές αυτές αξιοποιούμε για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε ή να προλαμβάνουμε ενδεχόμενους κινδύνους και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς. 

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας:

Προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλών. Το Κε. Δι. Βι. Μ. 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, τακτικά backups των δεδομένων σας, διαφύλαξη των αξιολογήσεων σας  ή/και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τα δικαιώματά σας:

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευση.
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Το Κέντρο μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαιτείται περαιτέρω χρόνος. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου μας ή να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.

Υπεύθυνοι:

Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).