Καλοκαιρινά μαθήματα Αγγλικών για παιδιά και Ενήλικες!

Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εντατικά τμήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων και καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης τάξης με χαμηλότερα δίδακτρα από την αντίστοιχη τάξη στο χειμερινό πρόγραμμα. Τα προγράμματα διαρκούν από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου και από τέλη Αυγούστου μέχρι την έναρξη των Σχολείων. Έτσι επιτυγχάνεται ένας άριστος συνδυασμός εντατικών μαθημάτων και διακοπών.

Πιο αναλυτικά:

A.kids!

(8-12 ετών)

Στα καλοκαιρινά μαθήματα οι μαθητές μας:

1. έχουν καθημερινή και αποκλειστική ενασχόληση με την γλώσσα λόγω των διακοπών του σχολείου

2. συνδυάζουν μαθήματα (7 εβδομάδες) αλλά και διακοπές (6 εβδομάδες)

3. συμμετέχουν σε εξετάσεις του επιπέδου τους στο τέλος των μαθημάτων

4. κερδίζουν μια ολόκληρη τάξη πιο οικονομικά σε συντομότερο διάστημα


Α.teens!
(13-17 ετών)

Πτυχία > Lower (Β2), Advanced (C1) & Proficiency (C2)

Καθημερινή πολύωρη προετοιμασία από μέσα Ιουνίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου όπου διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης στο επιθυμητό επίπεδο και πτυχίο (CAMBRIDGE , MICHIGAN,TIE, ESB).

Στα καλοκαιρινά μαθήματα προετοιμασίας πτυχίων οι μαθητές μας:

1. αποκτούν το πτυχίο 6 μήνες νωρίτερα σε σχέση με την χειμερινή προετοιμασία

2. μπορούν να συνεχίσουν εντατικά μαθήματα στο επόμενο επίπεδο και να κερδίσουν μέχρι και ένα χρόνο μαθημάτων (Από lower σε proficiency σε ένα χρόνο)

3. αποκτούν αναγνωρισμένα πτυχία τα οποία θα αξιοποιήσουν στον εργασιακό χώρο

4. εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων (past papers)

 


A.adults!
(18+)

Πτυχία > IELTS, TOEIC, TOEFL, GMAT

Εντατική θερινή προετοιμασία 5 εβδομάδων για προετοιμασία εξετάσεων πτυχίων που χρειάζεστε άμεσα για την δουλειά σας, τον ΑΣΕΠ, σπουδές ή ταξίδι και εργασία στο εξωτερικό.

Τα καλοκαιρινά μας μαθήματα προετοιμασίας:

1. είναι ταχύρρυθμα και ευέλικτα

2. εξοικειώνουν τους μαθητές με τις εξετάσεις των πτυχίων (past papers)

3. είναι προσιτά σε δίδακτρα

4. διενεργούν προσομοίωση εξετάσεων σε Η/Υ

 


Τα τμήματα θα ξεκινήσουν εφόσουν δημιουργηθούν τμήματα με τις ελάχιστες συμμετοχές.

Ενημερωθείτε από την γραμματεία  για τις προσφορές μας και κλείστε την θέση σας άμεσα!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή να κρατήσετε τη θέση σας; πατήστε εδώ!