Η πολύ καλή και άριστη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας μπορεί να πιστοποιηθεί, μέσω των διπλωμάτων CELI 4 & CELI 5 αντιστοίχως.
To Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, που έχει την έδρα του στο κέντρο της Αθήνας, διεξάγει τις πιστοποιήσεις στην Ιταλική Γλώσσα μέσω των γνωστών διπλωμάτων CELI, τα οποία είναι αναγνωρισμένα τόσο από ιταλικά πανεπιστήμια, όσο και πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας έχει σχεδιάσει εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων της Ιταλικής Γλώσσας, οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαπούς που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής.
Προσεγγίζοντας το επίπεδο Β1, ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που μπορεί συχνά να συναντήσει στο πλαίσιο του σχολείου, της δουλειάς ή κατά τον ελεύθερο χρόνο.
Ο κάθε σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι εφικτό να προσεγγίσει το επίπεδο Α1, κατά το οποίο είναι σε θέση να αναγνωρίζει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον, όταν οι συνομιλητές του μιλούν αργά και καθαρά.