Γαλλικά

Επίπεδα: Cours preparatoire,A1, A2, B1, B2, C1,C2. "Έναρξη δεύτερης Γλώσσας στη Τετάρτη Δημοτικού και πρώτο πτυχίο τέλη Γυμνασίου".