Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του.
  Το EST από την ίδρυσή του, το 1947, προωθεί την ποιότητα και την ισοτιμία στην εκπαίδευση και δημιουργεί μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε εντατικές έρευνες. Το ETS αναπτύσσει, διεξάγει και βαθμολογεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια τεστ ετησίως - όπως τα TOEFL®, TOEIC®, GRE®.
Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Advisory Council for English Language Schools (ACELS). Το ACELS πρόκειται για κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας. Το ΤΙΕ έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά.
Το πτυχίο ESB πρόκειται για εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου Central Lancashire, οι οποίες βασίζονται πάνω στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η πιστοποίηση αυτή, συμβαδίζει με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για χρήση των Αγγλικών, ενώ είναι συμβατή με τις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, το οποίο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και διπλώματα πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία έχουν ισχύ στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και μοριοδοτούνται από δημόσιους φορείς της χώρας μας.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, αποτελεί τον επίσημο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στην Ελλάδα. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά κατά κύριο λόγο στον εργασιακό τομέα.
Ταχύρρυθμοι κύκλοι σπουδών για επαγγελαμτικά Αγγλικά σε 14 διαφορετικές ειδικότητες. Οι σπουδαστές μπορούν στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο CEIΒT του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Πρόκειται για πρόγραμμα διάρκειας από  4 εως και 10 εβδομάδων και απευθύνεται σε φοιτητές (μεταπτυχιακά η προπτυχιακά) , εκπαιδευόμενους ή εργαζόμενους όπου θέλουν να πιστοποιήσουν το επίπεδο των αγγλικών τους.
Πρόκειται για πρόγραμμα διάρκειας από 4 εως και 16 εβδομάδων με έναρξη τμημάτων κάθε μήνα. Ιδανικό για όποιον έχει αφήσει τα αγγλικά αρκετό καιρό και είναι οι γνώσεις του σε ένα επίπεδο D class ( upper intermediate) και δεν θέλει να εξεταστεί στην έκθεση αλλά και στα προφορικά.
Πρόκειται για πρόγραμμα διάρκειας από  4 εως και 8 εβδομάδων με έναρξη τμημάτων κάθε μήνα. Ιδανικό για φοιτητές και όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πανεπιστήμιο.
Τετράμηνοι ταχύρυθμοι κύκλοι σπουδών οδηγούν τον αρχάριο στην απόκτηση του Β1 (PET cambridge/ BCCE Michigan/edexcel level 2/city and guilds level 2).
8-μηνο πρόγραμμα απαιτείται για την απόκτηση του B2 ( LOWER ) ή 5μήνο σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα (Cambridge First Certificate / ECCE Michigan/ Edexcel Level 3/ Κ.Π.Γ. Β2/city and guilds level 3).
Απαιτούνται δύο 8μηνοι κύκλοι σπουδών. Υπάρχει και η επιλογή να παρακολουθήσετε και το υπερ-εντατικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Proficiency 13 μήνες μετά το LOWER.