Γερμανικά

Επίπεδα: K1, K2, A1, A2, B1, B2. "Έναρξη δεύτερης Γλώσσας στη Τετάρτη Δημοτικού και πρώτο πτυχίο τέλη Γυμνασίου".