Ηλικίες 13-17 ετών - Πετυχαίνω και ξεχωρίζω!

Επίπεδα: Lower, Advanced , Proficiency.

«Ο μαθητής μέχρι τα 15 έχει πάρει 2 πτυχία σε 2 ξένες γλώσσες με καλή γνώση και μπορεί να ξεκινήσει νέα γλώσσα (π.χ. Ιταλικά ή Ισπανικά), ενώ μέχρι τα 17 έχει πάρει και το Proficiency»

Ένα βήμα πριν από την απόκτηση του βασικού διπλώματος των Αγγλικών (Lower), σκοπός είναι να εδραιωθούν πλέον οι γνώσεις των μαθητών, ως προς τη γραμματική, ενώ ταυτόχρονα να εμπλουτίζεται διαρκώς το λεξιλόγιό τους, καθώς και ενισχύεται η ευχέρεια στον προφορικό λόγο.

Άριστοι καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου αναλαμβάνουν την προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις, στοχεύοντας στην εξοικείωση τους με τη διαδικασία των εξετάσεων, μέσω χρήσης εξειδικευμένου προγράμματος προσομοίωσης εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι τόσο γνωστικά όσο και ψυχολογικά, για να ανταπεξέλθουν στη γραπτή και προφορική δοκιμασία. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται Practice Examinations Tests από προηγούμενες εξετάσεις, από τα οποία εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία και την πρόοδο του μαθητή. Τα Mock Tests πραγματοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του πτυχίου, που επιθυμούν να κατακτήσουν.

 Ταυτόχρονα, η βιβλιογραφία που επιλέγεται από τη Διεύθυνση Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, προσανατολίζεται σε σύγχρονα εγχειρίδια, με θεματολογία βασισμένη στην εφηβική κουλτούρα, γεγονός που κρατά το ενδιαφέρον των έφηβων μαθητών αμείωτο, ενώ καθιστά την μαθητική διαδικασία εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αποτελεί εγγύηση για απόκτηση πτυχίου!

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ