Παροχές

  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στις θεατρικές μας παραστάσεις οι οποίες προετοιμάζονται στην Αγγλική γλώσσα.