Γερμανικά για παιδιά και έφηβους

Επίπεδα: K1, K2, A1, A2, B1, B2.

"Έναρξη δεύτερης Γλώσσας στη Τετάρτη Δημοτικού και πρώτο πτυχίο τέλη Γυμνασίου".

Μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές των μαθητών στη χώρα μας, για εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, είναι τα Γερμανικά, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα προσιτή γλώσσα για τον ελληνόφωνο μαθητή. Τα Γερμανικά εμφανίζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης. Επιπλέον, οι γνώσεις που έχουν οι μικροί μαθητές από τα Αγγλικά, την εκμάθηση των οποίων έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, αποτελούν στέρεα βοηθητική βάση, για το άνοιγμα των φτερών τους στο νέο χώρο μάθησης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ K1-K2, Α1-Α2 (9-12 ΕΤΩΝ)

Η πρώτη επαφή των μικρών μας μαθητών με τα Γερμανικά ενδείκνυται να γίνει στην ηλικία των 8-9 ετών. Αρχικά γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στη Γερμανική Γλώσσα ως προς τη γραφή και την ανάγνωση. Σταδιακά, εντάσσεται η γραμματική και το συντακτικό στη διδακτέα ύλη.

Με τη συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, οι μαθητές μπορούν στην ηλικία 10-11 ετών να δώσουν το FIT IN DEUTSCH A1, το πρώτο πτυχίο Γερμανικών από το Goethe, ενώ λίγο αργότερα στην ηλικία των 12 ετών ακολουθεί το FIT IN DEUTSCH A2, το δεύτερο πτυχίο Γερμανικών από το Goethe.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1 (12-14 ΕΤΩΝ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Αξίζει να σημειωθεί, πως πραγματοποιείται χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο εμπλουτίζει το μάθημα, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα του μαθήματος και κρατώντας το ενδιαφέρον των νεαρών μαθητών μας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προετοιμασία των μαθητών για το τρίτο δίπλωμα Γερμανικών, ZERTIFIKAT B1, ενώ εφαρμόζονται προσομοιώσεις εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο την προσαρμογή των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων, αλλά και τη στενή εποπτεία της προόδου του μαθητή.

Το τρίτο πτυχίο των Γερμανικών από το Goethe – ÖSD ισοδυναμεί με κατοχή όλων των βασικών γνώσεων της Γερμανικής Γλώσσας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 (14-15 ΕΤΩΝ)

Έχοντας κατακτηθεί το βασικό επίπεδο της Γερμανικής Γλώσσας, ως προς τον γραπτό και προφορικό λόγο, επόμενος στόχος είναι το τέταρτο δίπλωμα της Γερμανικής Γλώσσας από το Goethe, το οποίο συστήνεται για παιδιά από 15 ετών και άνω.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Παράλληλα, διενεργούνται τεστ προσομοίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των μαθητών και να ενισχύονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ πάντοτε οι έμπειροι καθηγητές μας προτείνουν γερμανική βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τον λεξιλογικό πλούτο των μαθητών.

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας οι μαθητές είναι σε θέση να δώσουν το ZERTIFIKAT B2, το οποίο ισοδυναμεί με καλή γνώση των Γερμανικών και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το μελλοντικό βιογραφικό τους.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ