Γαλλικά για παιδιά και έφηβους

Επίπεδα: Cours preparatoire,A1, A2, B1, B2, C1,C2.

"Έναρξη δεύτερης Γλώσσας στη Τετάρτη Δημοτικού και πρώτο πτυχίο τέλη Γυμνασίου".

Στη σχολική ηλικία και συγκεκριμένα στη Δ’ Δημοτικού, οι μικροί μαθητές καλούνται στην εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας στο σχολείο. Τότε θεωρείται πως είναι η κατάλληλη περίοδος για την έναρξη μαθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας. Στόχος, πάντοτε, η παροχή υψηλής και ποιοτικής εκπαίδευσης σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί μια ακαδημαϊκή χρονιά, η οποία ξεκινά αρχές Οκτώβρη και λήγει τέλος Μαϊου. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται παιχνίδια, διαδραστικές δραστηριότητες, παραμύθια και τραγούδια, καθώς επίσης κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1-Α2 (9-12 ΕΤΩΝ).

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκμάθηση των δομών και λειτουργίας της Γαλλικής γλώσσας, καθώς και προετοιμασία για τα πρώτα πτυχία των Γαλλικών για παιδιά.

Δίνεται έμφαση στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία λειτουργούν ενισχυτικά στην ικανότητα ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των μαθητών. Οι μαθητές που ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων του αρχικού επιπέδου μπορεί να δώσουν εξετάσεις για τα πτυχία DELF A1 & DELF A2 που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1-Β2 (13-15 ΕΤΩΝ).

Στο μεσαίο επίπεδο, οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά τη γραμματική των Γαλλικών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν διαρκώς τον πλούτο του λεξιλογίου τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων, παραγωγή σύνθετου γραπτού και προφορικού λόγου σε απαιτητικές θεματικές ενότητες. Οι μαθητές εξασκούνται στην επεξεργασία ακουστικού υλικού, στον προφορικό λόγο μέσω ανάπτυξης πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ενός θέματος, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου, γράφοντας ημιεπίσημες επιστολές και εκθέσεις τεσσάρων παραγράφων.

Οι μαθητές που ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων του μεσαίου επιπέδου μπορεί να δώσουν εξετάσεις για τα πτυχία DELF Β1 & DELF Β2 που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C1-C2 (16-18 ΕΤΩΝ)

Έχοντας κατακτήσει πτυχίο καλής γνώσης των Γαλλικών (DELF B2), επόμενο βήμα, είναι η συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου, κατά την προετοιμασία για το πτυχίο DALF C1 ή Sorbonne C1, η κατάκτηση του οποίου θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου DALF C2 που αποτελεί τον ανώτατο στόχο.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων χρησιμοποιούνται βιβλία γαλλικής λογοτεχνίας, άρθρα από εφημερίδες, ταινίες γαλλικού κινηματογράφου και πλήθος άλλου οπτικοακουστικού υλικού, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού μαθησιακού αποτελέσματος.

Τέλος, εφαρμόζονται συστηματικά τέστ προσομοίωσης με χρήση Past Papers, όπου οι μαθητές προσαρμόζονται με τη διαδικασία των εξετάσεων, βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις τους.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ