Δανειστική βιβλιοθήκη

Λειτουργεί στο χώρο μας δανειστική βιβλιοθήκη όπου ο σπουδαστής μπορεί να δανειστεί λεξικά, λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό τις γνώσεις του πάνω στην γλώσσα.