Εργαστήριο Υπολογιστών

Εξάσκηση στη γλώσσα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρωτοποριακού λογισμικού. Ο υπολογιστής είναι ένα σύγχρονο μέσο ελκυστικό και εύχρηστο για όλες τις ηλικίες. Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο σπουδαστής:

  • Να επαναλαμβάνει και αφομοιώνει την ύλη που έχει διδαχθεί.
  • Να μαθαίνει να εργάζεται αυτόνομα και να ανακαλύπτει τις αδυναμίες του.