Αίθουσα μελέτης

Υπάρχει αίθουσα μελέτης όπου οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν στο χώρο μας υπό την επίβλεψη μας.