Ενισχυτική διδασκαλία

Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται εκτός των διδακτικών ωρών και απευθύνονται σε σπουδαστές προπτυχιακών αλλά και πτυχιακών τάξεων.  Οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα εμπέδωσης πάνω στην ύλη που έχουν διδαχθεί. Με αυτό τον τρόπο αποδίδουν τα μέγιστα και γίνονται καλύτεροι!