Βιωματική Εκπαίδευση

Διανοητική & Συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή & αναζήτηση του νοήματος αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών.Επιτυγχάνεται με:
Παιχνίδι ρόλων, Προσομοίωση καταστάσεων, Θεατρικά έργα, Επίσκεψη σε επιλεγμένους χώρους εκπαίδευσης, Παρουσίαση έργων σε DVD, Πρόγραμμα συνομιλίας, Σχεδιασμό & Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, Εκπαίδευση στον Η/Υ, Αναζήτηση και Χρήση Διαδικτύου για έρευνα.