Ανθρώπινο δυναμικό

Εκπαιδευτικοί, υπεύθυνη σπουδών και Διευθυντής είναι άρτια καταρτισμένοι παιδαγωγικά και εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να είναι  δίπλα σας καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών

Πάνω από 10 Καθηγητές  Ξένων Γλωσσών και Διοικητικό προσωπικό στελεχώνουν το σχολείο μας.

Όλοι οι καθηγητές μας είναι:

 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.
 • Επιλεγμένοι με τα πιο αυστηρά κριτήρια.
 • Εκπαιδευμένοι στα Προγράμματα μας.

Το ανθρώπινο μας δυναμικό  είναι άρτια καταρτισμένο παιδαγωγικά και δίπλα σας καθ‘ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Το εκπαιδευτήριο μας έχει σαν φιλοσοφία του την πελατοκεντρική θεωρία. Επομένως φροντίζουμε έτσι  ώστε:

 • να έχουμε συχνές επαφές με τους σπουδαστές και τους γονείς τους και να βρίσκουμε άμεσα λύση στα όποια προβλήματα τους.
 • να πετυχαίνουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους, τους οποίους  έχουμε θέση από κοινού.
 • να εξελίσσουμε με το καιρό , προς το καλύτερο , κάθε εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος σας.

Η Υπεύθυνη  Σπουδών αναλαμβάνει την εκπαίδευση των καθηγητών ακολουθώντας  τα πρότυπα που έχει θέσει το Κέντρο Έρευνας και Ακαδημαϊκού σχεδιασμού.  Το κέντρο αυτό : 

 • Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει διαρκώς καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Προσαρμόζει και διαμορφώνει στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής   κοινότητας.
 • Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.
 • Εκπονεί και εκδίδει εκπαιδευτικά συγγράμματα.
 • Επιλέγει ότι πιο σύγχρονο από την παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η Υπεύθυνη  Σπουδών είναι αρμόδια να ελέγχει:

 • Την πρόοδο του ετήσιου πλάνου πορείας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Τετράδια Μαθητή.
 • Σπουδαστικές καρτέλες ( Καρτέλα μαθητή και τμήματος).
 • Τετράδια Επικοινωνίας.
 • Διαγωνίσματα & Portfolio.
 • Αναφορές καθηγητών.
 • Επίσης να διεξάγει:
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης.
 • Personal Tutoring.
 • Ενισχυτική Διδασκαλία.
 • Επιτηρήσεις καθηγητών.
 • Exam workshops.
 • Αξιολογήσεις προσωπικού.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Οργανώνει το ανθρώπινο δυναμικό και φροντίζει για τη σωστή εικόνα του Κέντρου. Παράλληλα όμως: 

 • Ενημερώνεται και παρακολουθεί την πορεία του κάθε Σπουδαστή.
 • Συναντάται τακτικά με τους Σπουδαστές και τους γονείς τους.
 • Ακούει, αφουγκράζεται και πράττει με στόχο τη σωστή εκπαίδευση των Σπουδαστών.
 • Είναι άγρυπνος σύμβουλος για την εκπαιδευτική και κοινωνική επιτυχία των Σπουδαστών και του προσωπικού του Κέντρου.
 • Είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ Καθηγητών και Υπεύθυνου Σπουδών.
 • Εποπτεύει  και ελέγχει τη σωστή τήρηση του Ειδικού Συστήματος Επιτυχίας και της πολιτικής Δέσμευσής.
 • Κάνει προτάσεις και ενισχύει τις προσφερόμενες από τα Κέντρα υπηρεσίες.
 • Επιλύει επί τόπου προβλήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.