Ολιγομελή & ομοιογενή Τμήματα

Τμήματα με μέσο όρο τους 7 σπουδαστές για ποιοτικότερη εκπαίδευση.