Κέντρο Έρευνας και Ακαδημαϊκού σχεδιασμού

Το κέντρο έρευνας και ακαδημαικού σχεδιασμού είναι η βάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχει σαν σκοπό να:

Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει διαρκώς καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου.
Προσαρμόζει και διαμορφώνει στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.
Εκπονεί και εκδίδει εκπαιδευτικά συγγράμματα.
Επιλέγει ότι πιο σύγχρονο από την παγκόσμια βιβλιογραφία.