Φορείς εξετάσεων

Φορείς εξετάσεων (2)

To Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, που έχει την έδρα του στο κέντρο της Αθήνας, διεξάγει τις πιστοποιήσεις στην Ιταλική Γλώσσα μέσω των γνωστών διπλωμάτων CELI, τα οποία είναι αναγνωρισμένα τόσο από ιταλικά πανεπιστήμια, όσο και πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας έχει σχεδιάσει εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων της Ιταλικής Γλώσσας, οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαπούς που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής.