Α1/Α2

Ο κάθε σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι εφικτό να προσεγγίσει το επίπεδο Α1, κατά το οποίο είναι σε θέση να αναγνωρίζει γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον, όταν οι συνομιλητές του μιλούν αργά και καθαρά. 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε ο σπουδαστής να φτάσει στο επίπεδο Α2, να μπορεί, δηλαδή, να κατανοήσει και να παράγει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο σπουδαστής είναι σε θέση να δώσει εξετάσεις για το CELI 2.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ