Γερμανικό Ινστιτούτο

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut έχουν προσδιοριστεί βάσει της κλίμακας επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες: από Α1 (αρχάριοι) μέχρι Γ2 (ανώτατο γλωσσικό επίπεδο).

Τα πλεονεκτήματα ενός πιστοποιητικού του Goethe-Institut
Η καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας θεωρείται πολύτιμη σε όλο τον κόσμο. Η γνώση αυτή γίνεται όπλο, όταν συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μόνο μετά από μια εξέταση μπορεί να εκτιμήσει κανείς τις πραγματικές γνώσεις του και μόνο κατέχοντας ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό μπορεί να διεκδικήσει μια σπουδαία θέση στην αγορά εργασίας ή σε ένα αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Το Goethe-Institut εγγυάται με το όνομά του και με την διαχείριση ποιότητας, ότι πληρούνται οι υψηλές επιστημονικές απαιτήσεις των γλωσσικών εξετάσεων. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι ασκήσεις εκπονούνται από ειδικούς με μεγάλη διδακτική και εξεταστική εμπειρία, η σύνταξη γίνεται στην Κεντρική Διεύθυνση στο Μόναχο, το εξεταστικό υλικό δοκιμάζεται πάντοτε σε συνθήκες εξέτασης πριν χρησιμοποιηθεί. Ακόμη, τα αποτελέσματα όλων των δοκιμασιών αξιολογούνται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, αφού οι εξεταστές του Goethe-Institut εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται αδιαλείπτως σε κεντρικά και περιφερειακά σεμινάρια.

Διεθνής αναγνώριση
Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από όλη την ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, το πιστοποιητικό Zertifikat Deutsch θεωρείται προϋπόθεση για την απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας. 
Επιπρόσθετα, στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας, τα πιστοποιητικά Zentrale Oberstufenprufung, Kleines Deutsches Sprachdiplom και Großes Deutsches Sprachdiplom αποτελούν προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης σπουδών. Μάλιστα, τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut αποδεικνύονται χρήσιμα για την κατάκτηση θέσεων σπουδών και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τέλος, τα πιστοποιητικά Goethe-Zertifikat B2 και C1 απαλλάσσουν σε ορισμένες χώρες από την εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών για το Abitur.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ