Γαλλικό Ινστιτούτο

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιδρύθηκε το 1907 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ινστιτούτα του δικτύου αυτού λόγω της μακροχρόνιας και δυνατής ελληνογαλλικής φιλίας.

Πτυχία του Γαλλικού ινσιτούτου είναι:

DΑLF C1

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα κείμενα κοινωνικής, επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής φύσεως ανάλογα με το μέγεθος και τη δυσκολία τους (κατανόηση ενός δομημένου κειμένου όπως π.χ. μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξης ή διάλεξης). Θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα και να χειρίζεται άνετα τη γλώσσα χωρίς υπερβολική αναζήτηση των λέξεων. Τέλος, ελέγχεται η ικανότητά του να παρεμβαίνει σαφώς και οργανωμένα σε περίπλοκα θέματα.

DΑLF C2

Το δίπλωμα αυτό χωρίζεται σε 2 δοκιμασίες:

• Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου

• Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, να έχει την ικανότητα να μεταφέρει τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές, συνθέτοντας την περίληψή τους με συνοχή και συνεκτικότητα. Θα κληθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα κείμενο (άρθρο, editorial περιοδικού, αναφορά ή ομιλία) βάσει ενός dossier από κείμενα συνολικής έκτασης 2000 περίπου λέξεων. Τέλος, θα πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα, με ακρίβεια και ικανότητα ανάδειξης των λεπτών αποχρώσεων καθώς και προβολής και στήριξης των επιχειρημάτων του σε περίπλοκα θέματα.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ