Κρατικό πτυχίο Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας έχει σχεδιάσει εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων της Γαλλικής Γλώσσας, οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαπούς που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. αποτελεί η βασική γνώση των Ελληνικών, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).

Παρέχεται πιστοποίηση στα εξής επίπεδα:
α) Επίπεδο Α : Α1 «Στοιχειώδης Γνώση Γαλλικών» και Α2 «Βασική Γνώση Γαλλικών» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),
β) Επίπεδο Β : Β1 «Μέτρια Γνώση Γαλλικών», Β2 «Καλή Γνώση Γαλλικών» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),
γ) Επίπεδο Γ : Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση Γαλλικών», Γ2 «Άριστη Γνώση Γαλλικών» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).
Βασικό πλεονέκτημα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, είναι τα πολύ οικονομικά εξέταστρα. Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:
α.  των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),
β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)και
γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2).

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ