Φορείς εξετάσεων Αγγλικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του.
  Το EST από την ίδρυσή του, το 1947, προωθεί την ποιότητα και την ισοτιμία στην εκπαίδευση και δημιουργεί μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε εντατικές έρευνες. Το ETS αναπτύσσει, διεξάγει και βαθμολογεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια τεστ ετησίως - όπως τα TOEFL®, TOEIC®, GRE®.
Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Advisory Council for English Language Schools (ACELS). Το ACELS πρόκειται για κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας. Το ΤΙΕ έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά.
Το πτυχίο ESB πρόκειται για εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου Central Lancashire, οι οποίες βασίζονται πάνω στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η πιστοποίηση αυτή, συμβαδίζει με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για χρήση των Αγγλικών, ενώ είναι συμβατή με τις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, το οποίο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και διπλώματα πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία έχουν ισχύ στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και μοριοδοτούνται από δημόσιους φορείς της χώρας μας.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, αποτελεί τον επίσημο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στην Ελλάδα. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά κατά κύριο λόγο στον εργασιακό τομέα.