Cambridge University Exams

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, το οποίο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και διπλώματα πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία έχουν ισχύ στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και μοριοδοτούνται από δημόσιους φορείς της χώρας μας.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ

 

YLE (Young Learners English Tests)
Τα πρώτα πτυχία Αγγλικών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών, τα οποία έρχονται σε πρώτη επαφή με το εξεταστικό σύστημα. Βασίζονται σε χρήσεις της γλώσσας οικείες στα παιδιά και είναι σχεδιασμένα με ευχάριστες δραστηριότητες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτά σε παιδιά σχολικής ηλικίας που δεν είναι συνηθισμένα να δίνουν εξετάσεις.
Αποτελούνται από τρία επιμέρους πτυχία ανάλογα με το επίπεδο Αγγλικών:
1. STARTERS (για μαθητές A CLASS)
2. MOVERS (για μαθητές B CLASS)
3. FLYERS (για μαθητές C CLASS)

ΚΕΤ  (Key English Test)
Το ΚΕΤ είναι το πρώτο επίσημο επίπεδο των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο εξετάσεων του Cambridge (όπως FCE, CAE, CPE).
Μέσω του ΚΕΤ εξετάζονται τέσσερις δεξιότητες των μικρών μαθητών: κατανόηση γραπτού λόγου, γραπτή έκφραση, κατανόηση προφορικού λόγου και προφορική έκφραση, καθώς και γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου.

PET (Preliminary English Test)
Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), δηλαδή σε πιστοποίηση των βασικών γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά και να ανταπεξέρχονται σε βασικές απαιτήσεις της γλώσσας.

FCE (First Certificate in English)
Το FCE του Cambridge αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων, για άτομα που μαθαίνουν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Πρόκειται για μια εξέταση ανώτερου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και αφορά την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε βιογραφικό οποιασδήποτε ειδικότητας έχετε ακολουθήσει.

CAE (Certificate in Advanced English)
Το CAE του Cambridge αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων, για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και αφορά πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Η εξέταση CAE πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν τόσο τον χειρισμό καθημερινών καταστάσεων, όσο και το να εκφέρει γνώμη σε θέματα επικαιρότητας, διατυπώνοντας με σαφήνεια τα επιχειρήματά του.
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται και λογίζεται ως σπουδαίο προσόν από Πανεπιστήμια και εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως το Certificate in Advanced English (CAE) του Cambridge μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης των Αγγλικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
Το CPE αποτελεί το ανώτατο δίπλωμα, που πιστοποιεί την άριστη γνώση των Αγγλικών. Μάλιστα, προσφάτως, με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, το πτυχίο Certificate of Proficiency in English (CPE) άλλαξε δομή και τύπο εξέτασης! Στόχος, η παροχή ενός πτυχίου Αγγλικών περισσότερο φιλικό προς τους υποψηφίους. Έτσι, τα μέρη της εξέτασης περιορίζονται από 5 σε 4, ενώ ο συνολικός χρόνος εξέτασης μειώνεται από τις 6 στις  4 περίπου ώρες.
Συνοπτικά, αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις ενότητες  Reading, Use of English και Writing, ενώ στις ενότητες Listening και Speaking δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες αλλαγές. Σημαντικότατη αλλαγή, η οριστική κατάργηση του Use of English και η ενσωμάτωση αυτού στις ενότητες Reading και Writing. Τέλος, ο απαιτούμενος αριθμός λέξεων στο Writing μειώνεται, όπως επίσης και ο χρόνος εξέτασης.

Θέλετε να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές μας; πατήστε εδώ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; πατήστε εδώ!

Θέλεις να κλείσεις συνάντηση για ενημέρωση; Κάνε την κράτηση σου  εδώ