Προσωπικό / Καριέρα

Στο Κ.Δ.Β.Μ.2  ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διδάσκουν  μόνο έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών με πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση που ακολουθούν τους ρυθμούς και τις εξελίξεις της σύγχρονης παιδαγωγικής κοινότητας.

Η επιλογή τους γίνεται προσεκτικά, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία τίθενται υψηλά κριτήρια αξιολόγησης και εφαρμόζονται ειδικά τεστ γνώσεων, έτσι ώστε να επιλεγούν μόνο κορυφαίοι εκπαιδευτές που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές, ώστε να ενταχθούν στην οικογένεια του ομίλου μας.  Στόχος μας, η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Το Κέντρο Έρευνας και ακαδημαϊκού σχεδιασμού του "ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΝΩΣΗΣ":

  • Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει συστηματικά εκπαιδευτές ενηλίκων πανεπιστημιακού επιπέδου, με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό βαθιάς εξειδίκευσης, πάνω στους τομείς που πρόκειται να διδαχθούν.
  • Προσαρμόζει και διαμορφώνει βάσει των δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία επιτρέπουν την εξατομικευμένη προσέγγιση διδασκαλίας.
  • Εκπονεί και εκδίδει εκπαιδευτικά συγγράμματα, τα οποία βασίζονται σε ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία.