Πολιτική Δέσμευσης

Το Κ.Δ.Β.Μ.2  «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»  έχει ως αποστολή την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. 

Αξίες μας, ο Άνθρωπος, η Εξέλιξη, η Φροντίδα, η Γνώση και το Σύστημα. 

Στόχος μας, να αποτελούμε Πρώτη Επιλογή  στους ενήλικες σπουδαστές που επιθυμούν να μετέχουν στην πιο βαθιά επιμόρφωση και στη δια βίου Μάθηση. 

Για να επιτύχουμε τον Στόχο μας, δεσμευόμαστε ως Όμιλος για τα παρακάτω: 

  • Να επιλέγουμε πάντα τους καταλληλότερους εκπαιδευτές ενηλίκων που διαπνέονται από τις αξίες του Εκπαιδευτηρίου και να επενδύουμε στη συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση τους, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στους σπουδαστές και να συμβάλουν στην επαρκή επιμόρφωσή τους. 
  • Να επικοινωνούμε καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος με τους σπουδαστές προσωπικά, ώστε να τους γνωρίζουμε έναν – έναν και να μπορούμε να καλύψουμε τις προσωπικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να διακριθούν στο αντικείμενο που έχουν διαλέξει. 
  • Να επιλέγουμε πάντοτε τους καλύτερους συνεργάτες προς όφελος των σπουδαστών μας και των οικογενειών τους. 
  • Να εξελίσσουμε συνεχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις διαδικασίες εκπαίδευσης, με στόχο να διασφαλίζουμε ότι η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι ανωτάτης ποιότητας και κατάλληλη για ΚΑΘΕ σπουδαστή μας.