ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Στο Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου "Σταθμός Γνώσης" στα Πετράλωνα οι μαθητές του Γυμνασίου παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα, τα οποία ξεκινούν στις 14:30 και ολοκληρώνονται στις 17:00, ενώ υπάρχει καθηγητής μέχρι και τις 17:30 για απορίες.

Οι καθηγητές της μελέτης ασχολούνται και προετοιμάζουν όλα τα μαθήματα των μαθητών για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα προετοιμάζονται όλα τα μαθήματα, τα οποία αφορούν την Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία , Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία) , τα Θετικά μαθήματα (Μαθηματικά ,Φυσική και Χημεία), καθώς και μαθήματα αποστήθισης, όπως είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και η Βιολογία.
Δύο έμπειροι καθηγητές επανδρώνουν το Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου Σταθμός Γνώσης, οι οποίοι καθημερινά βοηθούν και στηρίζουν τους μαθητές στα μαθήματα της μελέτης: μία φιλόλογος και ένας μαθηματικός. Εκτός από τη σωστή και πλήρη προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα, οι μαθητές μέσα από τη συστηματική τριβή τους με τη μαθησιακή διαδικασία, θέτουν τις βάσεις για το εκπαιδευτικό τους μέλλον στο Νέο Λύκειο.

Στο Κέντρο Μελέτης  Γυμνασίου "Σταθμός  Γνώσης" :

  1. Προετοιμάζουμε τους μαθητές στα μαθήματα της επόμενης μέρας, καθώς και σε project που αναλαμβάνουν στο σχολείο.
  2. Επεξηγούμε το μάθημα, καθώς και τις βασικές του έννοιες μέσα από σχεδιαγράμματα.
  3. Κάνουμε τακτικές επαναλήψεις και δίνουμε επιπλέον υλικό σε κάθε μαθητή εξατομικευμένα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  4. Διενεργούμε συνεχείς αξιολογήσεις κάθε μαθητή, ώστε διαρκώς να έχουμε εικόνα της προόδου των μαθητών μας.
  5. Οργανώνουμε διαγωνίσματα σε μέρη της ύλης που οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία.
  6. Ενημερώνουμε τους γονείς συστηματικά μέσω Μηνιαίας Αναφοράς Μαθητή, αλλά και κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων με τη δασκάλα της μελέτης.
  7. Οι χώροι μελέτης πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και είναι εξοπλισμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως διαδραστικός πίνακας, DVD και SLIDES, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό για τους μαθητές μας.
  8. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με τη Μελέτη Γυμνασίου είναι ιδιαιτέρως έμπειρο, ώστε να εντοπίζει αμέσως τυχόν κενά του παιδιού και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του και τη μελέτη του παιδιού αναλόγως, με απώτερο στόχο την άμεση κάλυψή τους.

Το Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου "Σταθμός Γνώσης", με υπεύθυνη και συστηματική μάθηση στοχεύει:
•    στην πλήρη και ισόρροπη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού
•    στον εφοδιασμό του με κατάλληλα γνωστικά εφόδια
•    στην εκμάθηση του σωστού τρόπου μελέτης
•    στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
•    στην ουσιαστική γνωριμία με τη γνώση και την εξέλιξη
•    στη δημιουργική εργασία
•    στο σεβασμό της ατομικότητας και στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού
•    στην εναλλακτική βιωματική μάθηση
•    στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων δεξιοτήτων κάθε παιδιού

Έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα της επόμενης μέρας του σχολείου και είναι ελεύθεροι για άλλες δραστηριότητες.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ »