ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απαραίτητος οδηγός για κάθε μαθητή, που έχει σχέδια για το επαγγελματικό του μέλλον. Μέσα από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, οι μαθητές ανακαλύπτουν πλευρές του εαυτού τους και κλίσεις, που ενδεχομένως μέχρι πρότινος δεν είχαν ανακαλύψει ότι διαθέτουν. Ταυτόχρονα, παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των μαθητών, προκειμένου να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της χρονιάς γίνονται διάφορα σεμινάρια εκπαίδευσης τόσο σε μαθητές όσο και στο διδακτικό μας προσωπικό, το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.

HORIZON TEST

Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Αξίζει να σημειωθεί πως το τεστ HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε τα αποτελέσματα που αποδίδει να είναι περισσότερο αντικειμενικά.

Το Τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια κλίμακα από το 1-6, τον βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματά του τεστ εξάγονται άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή, προτείνοντας του συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες ταιριάζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο.
Το τεστ απαιτεί 25-30 λεπτά, για να ολοκληρωθεί από τον μαθητή.

Με την ολοκλήρωση του τεστ ο μαθητής έχει πλήρη εικόνα των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων, καθώς και των σχολών που μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ και το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σεμινάρια τόσο για τους μαθητές μας, όσο και για τους γονείς τους σε πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ διαθέτει δικά του φροντιστηριακά συγγράμματα, τα οποία επιμελούνται οι καθηγητές του ομίλου. Τα συγγράμματα εκτός από θεωρία περιλαμβάνουν ποικιλία ασκήσεων και tips που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές, ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 18:52