Τουλάχιστον Είκοσι εργαζόμενοι στελεχώνουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης "Σταθμός Γνώσης"! Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου μας είναι άρτια καταρτισμένο γνωστικά-παιδαγωγικά και δίπλα σας καθ‘ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Η διαρκής αξιολόγηση των μαθητών , η επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, καθώς και η ενημέρωση των κηδεμόνων/γονέων είναι μόνο μερικά από τα σπουδαιότερα σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υποστηρίζει το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ. 

Η Οργάνωση των μαθημάτων και η φιλοσοφία του φροντιστηρίου "Σταθμός Γνώσης" είναι άρρικτα δεμένα με 13 σημεία επιτυχίας του Ομίλου μας!