ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού

Στο Κέντρο Μελέτης "Σταθμός Γνώσης" στα Πετράλωνα οι μαθητές του Δημοτικού παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα, τα οποία ξεκινούν στις 14:30 και ολοκληρώνονται στις 17:00, ενώ υπάρχει δάσκαλος μέχρι και τις 17:30 για απορίες.

Η δασκάλα της μελέτης ασχολείται και προετοιμάζει όλα τα μαθήματα των παιδιών για την επόμενη μέρα, συντονίζοντας το πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε παιδιού και δίνοντας συμβουλές για αποτελεσματικότερο διάβασμα. Καθημερινά, προετοιμάζονται όλα τα μαθήματα τα οποία αφορούν τη Γλώσσα , τα  Μαθηματικά  καθώς και μαθήματα αποστήθισης , όπως είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά. Το πρόγραμμα της Μελέτης βοηθά τους μικρούς μας μαθητές, όχι μόνο να προετοιμάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας, αλλά και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές για το σωστό διάβασμα.

Στο Κέντρο Μελέτης  "Σταθμός  Γνώσης" :

  1. Προετοιμάζουμε τους μαθητές στα μαθήματα της επόμενης μέρας με επιμέλεια και συνέπεια.
  2. Επεξηγούμε το μάθημα, καθώς και τις βασικές του έννοιες μέσα από σχεδιαγράμματα.
  3. Κάνουμε τακτικές επαναλήψεις και δίνουμε επιπλέον υλικό σε κάθε μαθητή εξατομικευμένα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  4. Διενεργούμε συνεχείς αξιολογήσεις κάθε μαθητή, ώστε διαρκώς να έχουμε εικόνα της προόδου των μαθητών μας.
  5. Οργανώνουμε διαγωνίσματα σε μέρη της ύλης που οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία.
  6. Ενημερώνουμε τους γονείς συστηματικά μέσω Μηνιαίας Αναφοράς Μαθητή, αλλά και κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων με τη δασκάλα της μελέτης.
  7. Οι χώροι μελέτης πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και είναι εξοπλισμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως διαδραστικός πίνακας, DVD και SLIDES, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό για τους μικρούς μας μαθητές.
  8. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με τη Μελέτη Δημοτικού είναι ιδιαιτέρως έμπειρο, ώστε να εντοπίζει αμέσως τυχόν κενά του παιδιού και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του και τη μελέτη του παιδιού αναλόγως, με απώτερο στόχο την άμεση κάλυψή τους.

Το Κέντρο Μελέτης Δημοτικού "Σταθμός Γνώσης" με υπεύθυνη και συστηματική μάθηση στοχεύει:
•    στην πλήρη και ισόρροπη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού
•    στον εφοδιασμό του με κατάλληλα γνωστικά εφόδια
•    στην εκμάθηση του σωστού τρόπου μελέτης
•    στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
•    στην ουσιαστική γνωριμία με τη γνώση και την εξέλιξη
•    στη δημιουργική εργασία
•    στο σεβασμό της ατομικότητας και στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού
•    στην εναλλακτική βιωματική μάθηση
•    στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων δεξιοτήτων κάθε παιδιού

Έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα της επόμενης μέρας του σχολείου και είναι ελεύθεροι για άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ