ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πιστοποίηση ISO Υπηρεσιών Μέσης Εκπαίδευσης, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Νο 02113003 από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Εδώ και αρκετά χρόνια, παρά την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, αποφασίσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο όμιλός μας στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης.

Με την πιστοποίηση ISO κατά ΕΛΟΤ 1433:2008 το κέντρο:
•    Αποδεικνύει, μέσω ενός κορυφαίου φορέα, όπως είναι η TUV Austria Hellas, ότι οι εσωτερικοί του έλεγχοι πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
•    Αποδεικνύει με τον πιο αντικειμενικό τρόπο τη δέσμευση της διοίκησης για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
•  Επιδέχεται ετήσιες αξιολογήσεις (μέσω γονέων, μαθητών και προσωπικού), οι οποίες συμβάλλουν στην παρακολούθηση της πορείας του εκπαιδευτηρίου μας της απόδοσής του, με τελικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.
•    Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του εκπαιδευτηρίου.
•    Κερδίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στην λειτουργία της επιχείρησης το «τρίτο μάτι».