ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»  έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε σπουδαστή, σε συνθήκες που προάγουν τη γνώση και επιβραβεύουν την επιτυχία. Με άλλα λόγια, αποστολή μας αποτελεί το να αποδώσει κάθε σπουδαστής μας το maximum των δυνατοτήτων του.

Οι αξίες μας κινούνται σε πέντε άξονες: Άνθρωπος, Εξέλιξη, Φροντίδα, Γνώση και Σύστημα.

Αποτελούμε «Εκπαιδευτήριο Πρώτης Επιλογής» και συνεχίζουμε το έργο μας, ώστε να αποδίδουμε πάντα ποιοτικά και αποτελεσματικά, για τους έφηβους, αλλά και ενήλικες σπουδαστές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε όλα τα μαθήματα της Μέσης Εκπαίδευσης.

Τα σχέδια και τα οράματα κάθε μαθητή για το μέλλον, αποτελούν πρόκληση και για εμάς, γι’ αυτό το λόγο ως Εκπαιδευτικός Όμιλος δεσμευόμαστε για τα παρακάτω:
•    Να επιλέγουμε πάντοτε τους πιο κατάλληλους και επαρκώς καταρτισμένους καθηγητές που διαπνέονται από τις αξίες του Εκπαιδευτηρίου και να επενδύουμε στη συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση τους, ώστε να είναι απερίσπαστοι και αφοσιωμένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, με απώτερο στόχο να ανταποκριθούν στους εξατομικευμένους στόχους κάθε μαθητή, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των υψηλότερων στόχων.
•    Να διατηρούμε διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές / σπουδαστές και γονείς πάντοτε σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να γνωρίζουμε αρκετά καλά τις ανάγκες και το προφίλ κάθε μαθητή μας, για να μπορούμε να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, με απώτερο στόχο ο καθένας να διακριθεί στο αντικείμενο που έχει επιλέξει. 
•    Να συνεργαζόμαστε πάντα με τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες, προς όφελος των σπουδαστών και των οικογενειών τους. 
•    Να συγχρονίζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα με τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις στο παγκόσμιο προσκήνιο, ώστε να διασφαλίζουμε ότι η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι ανωτάτης ποιότητας και κατάλληλη για τις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε σπουδαστή μας.