Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε voucher επιστημόνων

 Σας ενδιαφέρει να εκπαιδευτείτε και να πληρωθείτε 600€; Τότε συμπληρώστε την “αίτηση ενδιαφέροντος”  και μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε!

 

Προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα θα πρέπει να μας συμπληρώσετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ την παρακάτω φόρμα αίτησης συμμετοχής και να μας επισυνάψετε τα έντυπα που σας ζητούνται .ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σκαναριστούν ή να φωτογραφηθούν σε καλής ποιότητας ανάλυση ακριβώς στα πλαίσια των εγγράφων σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen)

Έντυπο Αίτησης Συγκατάθεσης Ωφελούμενου - Κατέβασε το από εδώ συμπλήρωσε το και ανέβασε το πατώντας το παρακάτω πλαίσιο

Εξουσιοδότηση Ωφελούμενου προς τον Πάροχο Κατάρτισης - Κατέβασε το από εδώ συμπλήρωσε το και ανέβασε το πατώντας το παρακάτω πλαίσιο

Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου ή Ebanking) - ανέβασε το πατώντας το παρακάτω πλαίσιο

Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (Η εκτύπωση γίνεται από την εξής διαδρομή του taxisnet: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης - για υπόδειγμα πάτησε εδώ) - ανέβασε το πατώντας το παρακάτω πλαίσιο

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου - ανέβασε το πατώντας το παρακάτω πλαίσιο

Με την υποβολή της αίτησης σας από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ στο διάστημα μεταξύ 9/4/2020 και 20/4/2020 ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και πλέον ο ωφελούμενος δικαιούται τη λήψη προκαταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400€.  Στη συνέχεια τα υπόλοιπα 200€ θα πληρωθούν με τη λήξη της εκπαίδευσης των 100 ωρών. Θα σταλεί ενημερωτικό email ενεργοποίησης της επιταγής.

 

Πολιτική απορρήτου / εμπιστευτικότητας & συμμόρφωση GDPR
Συναινώ στην επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Σταθμός Γνώσης. Τα προσωπικά δεδομένα μου ως δυνητικού ωφελούμενου θα χρησιμοποιηθούν εκ μέρους της εταιρείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   και θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αρ.2/2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και κατόπιν τούτου θα τύχουν κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης για την ασφαλή διατήρησης τους έως το 2024 για σκοπούς ελέγχου του Προγράμματος.

Συναινώ στην επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Σταθμός Γνώσης. Επιθυμώ την τηλεφωνική ή ταχυδρομική ή με sms ή με e-mail ενημέρωση μου για εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές επαφές από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Σταθμός Γνώσης. Ενημερώθηκα επίσης ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να ανακαλέσω την παρούσα δήλωση συναίνεσης είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς