Επαγγελματικός προσανατολισμός


Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σεμινάρια εκπαίδευσης

Ο στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των μαθητών προκειμένου να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο. Κατά την διάρκεια της χρονιάς γίνονται και σεμινάρια εκπαίδευσης τόσο σε μαθητές όσο και στο διδακτικό μας προσωπικό.

Συνεργάτες: